طبقه سوم تجاری

 

    950813 طبقه 3        
راهرو پلاک جدید اتحادیه صنف رسته صنف نام تجاری وضعیت افتتاح ثابت واحد تجاری آدرس سایت اختصاصی در سایت مراکز خرید ایران
    0   0   0 0
               
E 415 لوازم خانگی لوستر پارلا فعال 46087682 www.tooba415.irscs.ir
E 415 لوازم خانگی لوستر پارلا فعال 46087682 www.tooba415.irscs.ir
E 416       خالی    
E 416       خالی    
E 417 پوشاک زنانه   غیر فعال 46087655  
E 417 پوشاک زنانه   غیر فعال 46087655  
E 418       غیر فعال    
E 419       خالی   www.tooba419.irscs.ir
E 419       خالی   www.tooba419.irscs.ir
E 420 پوشاک زنانه magic فعال 46087745 www.tooba420.irscs.ir
E 421       غیر فعال    
E 422 دوربین مدار بسته   ایمن کاران  فعال 46087370 www.tooba422.irscs.ir
E 422 دوربین مدار بسته   ایمن کاران  فعال 46087370 www.tooba422.irscs.ir
E 423 پوشاک زنانه وگ فعال 46087651 www.tooba423.irscs.ir
E 423 پوشاک زنانه وگ فعال 46087651 www.tooba423.irscs.ir
D 424 پوشاک زنانه آئین فعال 46087352 www.tooba424.irscs.ir
D 424 پوشاک زنانه آئین فعال 46087352 www.tooba424.irscs.ir
D 425 پوشاک زنانه puzzle فعال   www.tooba425.irscs.ir
D 425 پوشاک زنانه puzzle فعال   www.tooba425.irscs.ir
D 426 لوازم خانگی تزئینات منزل akado فعال 46084787 www.tooba426.irscs.ir
D 426 لوازم خانگی تزئینات منزل akado فعال 46084787 www.tooba426.irscs.ir
D 427 پوشاک بچگانه mom & me فعال 46085002 www.tooba427.irscs.ir
D 427 پوشاک بچگانه mom & me فعال 46085002 www.tooba427.irscs.ir
D 428 لوازم خانگی لوستر و مجسمه فلورانس فعال 46087401 www.tooba428.irscs.ir
C 429 آرایشی بهداشتی   کیمیا فعال 46087316 www.tooba428.irscs.ir
C 429 آرایشی بهداشتی   کیمیا فعال 46087316 www.tooba429.irscs.ir
C 430       خالی    
C 431       غیر فعال    
C 431       غیر فعال    
C 431       غیر فعال    
C 431       غیر فعال    
C 432       غیر فعال    
C 433 کامپیوتر گیم نت رضا فعال   www.tooba433.irscs.ir
C 434       خالی    
C 434       خالی    
C 435 لوازم خانگی کادویی آرمیلا فعال 46087354 www.tooba435.irscs.ir
C 436       غیر فعال 46087508  
C 437 پوشاک بچگانه lc فعال 46087633 www.tooba437.irscs.ir
C 438       غیر فعال    
C 438       غیر فعال    
C 439       خالی    
C 439       خالی    
C 439       خالی    
C 440 پوشاک زنانه سورنا فعال   www.tooba440.irscs.ir
C 440 پوشاک زنانه سورنا فعال   www.tooba440.irscs.ir
C 441       غیر فعال 46087909  
C 441       غیر فعال 46087909  
C 442       خالی    
C 443 کیف و کفش کیف زنانه   فعال   www.tooba443.irscs.ir
C 443 کیف و کفش کیف زنانه   فعال   www.tooba443.irscs.ir
C 444 پوشاک زنانه مانتو روشا فعال   www.tooba444.irscs.ir
C 444 پوشاک زنانه مانتو روشا فعال   www.tooba444.irscs.ir
D 445 دکوراسیون و اجرا   فدک فعال 46087276 www.tooba445.irscs.ir
D 445 دکوراسیون و اجرا   فدک فعال 46087276 www.tooba445.irscs.ir
D 446 لوازم خانگی پلاستیک خانواده فعال 46087327 www.tooba446.irscs.ir
D 446 لوازم خانگی پلاستیک خانواده فعال 46087327 www.tooba446.irscs.ir
D 446 لوازم خانگی پلاستیک خانواده فعال 46087327 www.tooba446.irscs.ir
D 447 پوشاک زنانه   فعال   www.tooba447.irscs.ir
D 447 پوشاک زنانه   فعال   www.tooba447.irscs.ir
D 448 دکوراسیون و اجرا   باران فعال   www.tooba448.irscs.ir
D 448 دکوراسیون و اجرا   باران فعال   www.tooba448.irscs.ir
E 449 پوشاک زنانه ladian فعال   www.tooba449.irscs.ir
E 450 پوشاک زنانه Nice فعال   www.tooba450.irscs.ir
E 450 پوشاک زنانه Nice فعال   www.tooba450.irscs.ir
E 451 پوشاک مردانه نیکوتن پوش فعال   www.tooba451.irscs.ir
E 451 پوشاک مردانه نیکوتن پوش فعال   www.tooba451.irscs.ir
E 452       غیر فعال 46087397 www.tooba452.irscs.ir
E 452       غیر فعال 46087397 www.tooba452.irscs.ir
E 453 اسباب بازی تعمیرات عصر دیجیتال فعال 46086652 www.tooba453.irscs.ir
E 453 اسباب بازی تعمیرات عصر دیجیتال فعال 46086652 www.tooba453.irscs.ir
E 454 پوشاک بچگانه بهپوش فعال   www.tooba454.irscs.ir
E 454 پوشاک بچگانه بهپوش فعال   www.tooba454.irscs.ir
E 455 دکوراسیون و اجرا   سایه روشن فعال 46087104 www.tooba455.irscs.ir
E 455 دکوراسیون و اجرا   سایه روشن فعال 46087104 www.tooba455.irscs.ir
E 456       خالی    
E 457       غیر فعال 460087671  
E 458 مواد غذایی عطاری   فعال   www.tooba458.irscs.ir
F 459       خالی    
F 459       خالی    
F 459       خالی    
F 460       غیر فعال   www.tooba460.irscs.ir
F 460       غیر فعال   www.tooba460.irscs.ir
F 461 پوشاک زنانه ترمه 2 فعال   www.tooba461.irscs.ir
F 462       غیر فعال    
F 462       غیر فعال    
F 463 پوشاک مردانه هیراد فعال   www.tooba463.irscs.ir
F 463 پوشاک مردانه هیراد فعال   www.tooba463.irscs.ir
F 464 گلفروشی   ارزان سرای ارمغان فعال 46085842 www.tooba464.irscs.ir
F 464 گلفروشی   ارزان سرای ارمغان فعال 46085842 www.tooba464.irscs.ir
F 465 ورزشی پوشاک ورزشی ایران اسپرت فعال 460850840 www.tooba465.irscs.ir
F 466 اسباب بازی مختلف پم پم فعال 46087619 www.tooba466.irscs.ir
F 466 اسباب بازی مختلف پم پم فعال 46087619 www.tooba466.irscs.ir
F 467       غیر فعال 46087201  
F 467       غیر فعال 46087201  
F 468 آتلیه عکاسی   سیما تصویر فعال   www.tooba468.irscs.ir
F 468 آتلیه عکاسی   سیما تصویر فعال   www.tooba468.irscs.ir
F 469 مواد غذایی شکلات red chocolate فعال 46087583 www.tooba469.irscs.ir
F 469 مواد غذایی شکلات red chocolate فعال 46087583 www.tooba469.irscs.ir
F 470 دکوراسیون و اجرا طراحی داخلی نوژا فعال   www.tooba470.irscs.ir
F 471 کامپیوتر گیم نت گارنا فعال   www.tooba471.irscs.ir
F 471 کامپیوتر گیم نت گارنا فعال   www.tooba471.irscs.ir
F 472       خالی    
F 473 خرازی لباس زیر تی شی فعال   www.tooba473.irscs.ir
F 474       غیر فعال    
F 474       غیر فعال    
E 475 پوشاک زنانه آمور فعال 46087350 www.tooba475.irscs.ir
F 476 خیاطی تعمیرات آناھیتا فعال   www.tooba476.irscs.ir
F 477 پوشاک زنانه هاریکا فعال 46085844 www.tooba477.irscs.ir
F 478 پوشاک زنانه مجلسی ترمه فعال 46084010 www.tooba478.irscs.ir
G 479       غیر فعال 46085001 www.tooba479.irscs.ir
G 480 اسباب بازی   غنچه غیر فعال    
G 481 لوازم خانگی لوستر سکویا فعال 46087647 www.tooba481.irscs.ir
G 481 لوازم خانگی لوستر سکویا فعال 46087647 www.tooba481.irscs.ir
G 482       خالی    
G 483       غیر فعال 46087308  
G 483       غیر فعال 46087308  
G 484 خرازی لباس زیر police فعال   www.tooba484.irscs.ir
G 484 خرازی لباس زیر police فعال   www.tooba484.irscs.ir
G 484 خرازی لباس زیر police فعال   www.tooba484.irscs.ir
G 485       غیر فعال    
G 485       غیر فعال    
G 486       غیر فعال    
G 486       غیر فعال    
G 487 صنایع دستی   پادما فعال   www.tooba487.irscs.ir
G 488       غیر فعال    
G 488       غیر فعال 46087390  
G 489 کیف و کفش کیف و کفش زنانه   فعال 46087116 www.tooba489.irscs.ir
H 490 کیف و کفش کیف و کفش زنانه سیسیل فعال   www.tooba490.irscs.ir
H 490 کیف و کفش کیف و کفش زنانه سیسیل فعال   www.tooba490.irscs.ir
H 491       غیر فعال    
H 491       غیر فعال    
H 492       غیر فعال    
H 492       غیر فعال    
H 493 پوشاک زنانه کابانا فعال 46087284 www.tooba493.irscs.ir
H 493 پوشاک زنانه کابانا فعال 46087284 www.tooba493.irscs.ir
A 494 پوشاک مردانه H . B فعال   www.tooba494.irscs.ir
A 494 پوشاک مردانه H . B فعال   www.tooba494.irscs.ir
A 495       خالی    
A 495       خالی    
A 496       غیر فعال    
A 497 ورزشی پوشاک ورزشی adidass فعال   www.tooba497.irscs.ir
A 497 ورزشی پوشاک ورزشی adidass فعال   www.tooba497.irscs.ir
A 498 آلات موسیقی     فعال   www.tooba498.irscs.ir
A 498 آلات موسیقی     فعال   www.tooba498.irscs.ir
A 498 آلات موسیقی     فعال   www.tooba498.irscs.ir
A 499 آلات موسیقی     فعال 46087233 www.tooba499.irscs.ir
A 499 آلات موسیقی     فعال 46087233 www.tooba499.irscs.ir
A 500       غیر فعال 46087645  
A 500       غیر فعال    
A 501 لوازم خانگی لوستر و کادویی   فعال   www.tooba501.irscs.ir
A 501 لوازم خانگی لوستر و کادویی   فعال   www.tooba501.irscs.ir
A 501 لوازم خانگی لوستر و کادویی   فعال   www.tooba501.irscs.ir
B 502       خالی    
B 502       خالی    
B 503 پوشاک زنانه حدیث فعال 46084100 www.tooba503.irscs.ir
B 504       غیر فعال 46086214  
B 504       غیر فعال 46086214  
B 505 دکوراسیون و اجرا   دکوساج فعال 46087659 www.tooba505.irscs.ir
B 506       غیر فعال    
B 506       غیر فعال    
B 507 ورزشی پوشاک ورزشی adidas فعال   www.tooba507.irscs.ir
B 507 ورزشی پوشاک ورزشی adidas فعال   www.tooba507.irscs.ir
B 508 پوشاک زنانه PINK فعال   www.tooba508.irscs.ir
B 509 کیف و کفش کیف زنانه نایس بک فعال   www.tooba509.irscs.ir
B 509 کیف و کفش کیف زنانه نایس بک فعال   www.tooba509.irscs.ir
B 510 پوشاک مردانه الگانس فعال 46087161 www.tooba510.irscs.ir
B 510 پوشاک مردانه الگانس فعال 46087161 www.tooba510.irscs.ir
B 511 پوشاک زنانه تمشک فعال   www.tooba511.irscs.ir
B 511 پوشاک زنانه تمشک فعال   www.tooba511.irscs.ir
B 512 پوشاک مردانه ماهان فعال   www.tooba512.irscs.ir
B 512 پوشاک مردانه ماهان فعال   www.tooba512.irscs.ir
B 513 ساعت   کیان فعال 46087205 www.tooba513.irscs.ir
B 514 آرایشی بهداشتی     فعال 46087921 www.tooba514.irscs.ir
B 515       خالی    
B 515       خالی    
B 516 پوشاک زنانه جزمین فعال   www.tooba516.irscs.ir
B 516 پوشاک زنانه جزمین فعال   www.tooba516.irscs.ir
B 517 حمل و نقل پیک موتوری بادپا فعال 46021598 www.tooba517.irscs.ir
B 518 آتلیه عکاسی   پروشات فعال   www.tooba518.irscs.ir
B 518 آتلیه عکاسی   پروشات فعال   www.tooba518.irscs.ir
B 518 آتلیه عکاسی   پروشات فعال   www.tooba518.irscs.ir
B 519 دکوراسیون و اجرا   گالری هنر فعال   www.tooba519.irscs.ir
B 520       خالی    
B 520       خالی    
B 521       خالی    
B 522 کیف و کفش کیف و کفش صدف صدف فعال 46087968 www.tooba522.irscs.ir
B 522 کیف و کفش کیف و کفش صدف صدف فعال 46087968 www.tooba522.irscs.ir
B 523       غیر فعال    
A 524       غیر فعال    
A 525 پوشاک مردانه و زنانه تعطیلات فعال   www.tooba525.irscs.ir
A 526 دکوراسیون و اجرا   liper فعال 46083212 www.tooba526.irscs.ir
A 526 دکوراسیون و اجرا   liper فعال 46083212 www.tooba526.irscs.ir
A 527       غیر فعال   www.tooba527.irscs.ir
A 527       غیر فعال   www.tooba527.irscs.ir
A 528 اسباب بازی مختلف   فعال 46084783 www.tooba528.irscs.ir
A 528 اسباب بازی مختلف   فعال 46084783 www.tooba528.irscs.ir
A 529 موبایل لوازم جانبی کیمیا فعال 46087486 www.tooba529.irscs.ir
A 529 موبایل لوازم جانبی کیمیا فعال 46087532 www.tooba529.irscs.ir
A 529 موبایل لوازم جانبی کیمیا فعال 46087532 www.tooba529.irscs.ir
A 530 کامپیوتر   مک وان فعال   www.tooba530.irscs.ir
A 530 کامپیوتر   مک وان فعال   www.tooba530.irscs.ir
A 531       غیر فعال    
A 531       غیر فعال    
A 532 لوازم خانگی آب و تسویه فرزاد فعال 46087261 www.tooba532.irscs.ir
A 532 لوازم خانگی آب و تسویه فرزاد فعال 46087261 www.tooba532.irscs.ir
H 533 پوشاک زنانه tiksat فعال 46087687 www.tooba533.irscs.ir
H 533 پوشاک زنانه tiksat فعال 46087687 www.tooba533.irscs.ir
H 534 پوشاک زنانه bitak فعال   www.tooba534.irscs.ir
H 534 پوشاک زنانه bitak فعال   www.tooba534.irscs.ir
H 535       غیر فعال    
H 535       غیر فعال    
H 535       غیر فعال    
H 536 ساعت ساعت و لوازم تزینی دارکوب فعال   www.tooba536.irscs.ir
H 536 ساعت ساعت و لوازم تزینی دارکوب فعال   www.tooba536.irscs.ir
H 537 ورزشی پوشاک ورزشی سون اسپرت فعال   www.tooba537.irscs.ir
H 538 الکتریکی   طوبی نور فعال   www.tooba538.irscs.ir
H 538 الکتریکی   طوبی نور فعال   www.tooba538.irscs.ir
G 539 پوشاک مردانه امین فعال   www.tooba539.irscs.ir
G 539 پوشاک مردانه امین فعال   www.tooba539.irscs.ir
G 540 موبایل لوازم جانبی اپل فعال 46087393 www.tooba540.irscs.ir
G 540 موبایل لوازم جانبی اپل فعال 46087393 www.tooba540.irscs.ir
G 541       خالی    
G 541       خالی    
G 542       غیر فعال 46087343  
G 542       غیر فعال 46087343  
G 543       خالی    
G 543       خالی    
G 544 پوشاک زنانه GRAY فعال   www.tooba544.irscs.ir
G 545 پوشاک زنانه مزون عروس اپلیکه فعال   www.tooba545.irscs.ir
G 545 پوشاک زنانه مزون عروس اپلیکه فعال   www.tooba545.irscs.ir
G 546       غیر فعال    
G 546       غیر فعال    
G 547 مواد غذایی   ام جی فود فعال   www.tooba547.irscs.ir
G 547 مواد غذایی   ام جی فود فعال   www.tooba547.irscs.ir
               
    148   129   85 154
    111%   97%     116%
               
               
               
               

تماس با ما

اتوبان تهران کرج ، ورودی پارک چیتگر ، بلوار کوهک ، جنب خیابان نسیم ١۶

هیئت مدیره : ۴۶٠۸۴۷۷۸
فکس : ۴۶٠۸۴۴۵۷
سامانه پیامک :  ۳٠٠٠٤٥٥٤٥٥١٥١٤
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

Scroll to top