طبقه سوم تجاری

 

    950813 طبقه 3        
راهرو پلاک جدید اتحادیه صنف رسته صنف نام تجاری وضعیت افتتاح ثابت واحد تجاری آدرس سایت اختصاصی در سایت مراکز خرید ایران
    0   0   0 0
               
E 415 لوازم خانگی لوستر پارلا فعال 46087682 www.tooba415.irscs.ir
E 415 لوازم خانگی لوستر پارلا فعال 46087682 www.tooba415.irscs.ir
E 416       خالی    
E 416       خالی    
E 417 پوشاک زنانه   غیر فعال 46087655  
E 417 پوشاک زنانه   غیر فعال 46087655  
E 418       غیر فعال    
E 419       خالی   www.tooba419.irscs.ir
E 419       خالی   www.tooba419.irscs.ir
E 420 پوشاک زنانه magic فعال 46087745 www.tooba420.irscs.ir
E 421       غیر فعال    
E 422 دوربین مدار بسته   ایمن کاران  فعال 46087370 www.tooba422.irscs.ir
E 422 دوربین مدار بسته   ایمن کاران  فعال 46087370 www.tooba422.irscs.ir
E 423 پوشاک زنانه وگ فعال 46087651 www.tooba423.irscs.ir
E 423 پوشاک زنانه وگ فعال 46087651 www.tooba423.irscs.ir
D 424 پوشاک زنانه آئین فعال 46087352 www.tooba424.irscs.ir
D 424 پوشاک زنانه آئین فعال 46087352 www.tooba424.irscs.ir
D 425 پوشاک زنانه puzzle فعال   www.tooba425.irscs.ir
D 425 پوشاک زنانه puzzle فعال   www.tooba425.irscs.ir
D 426 لوازم خانگی تزئینات منزل akado فعال 46084787 www.tooba426.irscs.ir
D 426 لوازم خانگی تزئینات منزل akado فعال 46084787 www.tooba426.irscs.ir
D 427 پوشاک بچگانه mom & me فعال 46085002 www.tooba427.irscs.ir
D 427 پوشاک بچگانه mom & me فعال 46085002 www.tooba427.irscs.ir
D 428 لوازم خانگی لوستر و مجسمه فلورانس فعال 46087401 www.tooba428.irscs.ir
C 429 آرایشی بهداشتی   کیمیا فعال 46087316 www.tooba428.irscs.ir
C 429 آرایشی بهداشتی   کیمیا فعال 46087316 www.tooba429.irscs.ir
C 430       خالی    
C 431       غیر فعال    
C 431       غیر فعال    
C 431       غیر فعال    
C 431       غیر فعال    
C 432       غیر فعال    
C 433 کامپیوتر گیم نت رضا فعال   www.tooba433.irscs.ir
C 434       خالی    
C 434       خالی    
C 435 لوازم خانگی کادویی آرمیلا فعال 46087354 www.tooba435.irscs.ir
C 436       غیر فعال 46087508  
C 437 پوشاک بچگانه lc فعال 46087633 www.tooba437.irscs.ir
C 438       غیر فعال    
C 438       غیر فعال    
C 439       خالی    
C 439       خالی    
C 439       خالی    
C 440 پوشاک زنانه سورنا فعال   www.tooba440.irscs.ir
C 440 پوشاک زنانه سورنا فعال   www.tooba440.irscs.ir
C 441       غیر فعال 46087909  
C 441       غیر فعال 46087909  
C 442       خالی    
C 443 کیف و کفش کیف زنانه   فعال   www.tooba443.irscs.ir
C 443 کیف و کفش کیف زنانه   فعال   www.tooba443.irscs.ir
C 444 پوشاک زنانه مانتو روشا فعال   www.tooba444.irscs.ir
C 444 پوشاک زنانه مانتو روشا فعال   www.tooba444.irscs.ir
D 445 دکوراسیون و اجرا   فدک فعال 46087276 www.tooba445.irscs.ir
D 445 دکوراسیون و اجرا   فدک فعال 46087276 www.tooba445.irscs.ir
D 446 لوازم خانگی پلاستیک خانواده فعال 46087327 www.tooba446.irscs.ir
D 446 لوازم خانگی پلاستیک خانواده فعال 46087327 www.tooba446.irscs.ir
D 446 لوازم خانگی پلاستیک خانواده فعال 46087327 www.tooba446.irscs.ir
D 447 پوشاک زنانه   فعال   www.tooba447.irscs.ir
D 447 پوشاک زنانه   فعال   www.tooba447.irscs.ir
D 448 دکوراسیون و اجرا   باران فعال   www.tooba448.irscs.ir
D 448 دکوراسیون و اجرا   باران فعال   www.tooba448.irscs.ir
E 449 پوشاک زنانه ladian فعال   www.tooba449.irscs.ir
E 450 پوشاک زنانه Nice فعال   www.tooba450.irscs.ir
E 450 پوشاک زنانه Nice فعال   www.tooba450.irscs.ir
E 451 پوشاک مردانه نیکوتن پوش فعال   www.tooba451.irscs.ir
E 451 پوشاک مردانه نیکوتن پوش فعال   www.tooba451.irscs.ir
E 452       غیر فعال 46087397 www.tooba452.irscs.ir
E 452       غیر فعال 46087397 www.tooba452.irscs.ir
E 453 اسباب بازی تعمیرات عصر دیجیتال فعال 46086652 www.tooba453.irscs.ir
E 453 اسباب بازی تعمیرات عصر دیجیتال فعال 46086652 www.tooba453.irscs.ir
E 454 پوشاک بچگانه بهپوش فعال   www.tooba454.irscs.ir
E 454 پوشاک بچگانه بهپوش فعال   www.tooba454.irscs.ir
E 455 دکوراسیون و اجرا   سایه روشن فعال 46087104 www.tooba455.irscs.ir
E 455 دکوراسیون و اجرا   سایه روشن فعال 46087104 www.tooba455.irscs.ir
E 456       خالی    
E 457       غیر فعال 460087671  
E 458 مواد غذایی عطاری   فعال   www.tooba458.irscs.ir
F 459       خالی    
F 459       خالی    
F 459       خالی    
F 460       غیر فعال   www.tooba460.irscs.ir
F 460       غیر فعال   www.tooba460.irscs.ir
F 461 پوشاک زنانه ترمه 2 فعال   www.tooba461.irscs.ir
F 462       غیر فعال    
F 462       غیر فعال    
F 463 پوشاک مردانه هیراد فعال   www.tooba463.irscs.ir
F 463 پوشاک مردانه هیراد فعال   www.tooba463.irscs.ir
F 464 گلفروشی   ارزان سرای ارمغان فعال 46085842 www.tooba464.irscs.ir
F 464 گلفروشی   ارزان سرای ارمغان فعال 46085842 www.tooba464.irscs.ir
F 465 ورزشی پوشاک ورزشی ایران اسپرت فعال 460850840 www.tooba465.irscs.ir
F 466 اسباب بازی مختلف پم پم فعال 46087619 www.tooba466.irscs.ir
F 466 اسباب بازی مختلف پم پم فعال 46087619 www.tooba466.irscs.ir
F 467       غیر فعال 46087201  
F 467       غیر فعال 46087201  
F 468 آتلیه عکاسی   سیما تصویر فعال   www.tooba468.irscs.ir
F 468 آتلیه عکاسی   سیما تصویر فعال   www.tooba468.irscs.ir
F 469 مواد غذایی شکلات red chocolate فعال 46087583 www.tooba469.irscs.ir
F 469 مواد غذایی شکلات red chocolate فعال 46087583 www.tooba469.irscs.ir
F 470 دکوراسیون و اجرا طراحی داخلی نوژا فعال   www.tooba470.irscs.ir
F 471 کامپیوتر گیم نت گارنا فعال   www.tooba471.irscs.ir
F 471 کامپیوتر گیم نت گارنا فعال   www.tooba471.irscs.ir
F 472       خالی    
F 473 خرازی لباس زیر تی شی فعال   www.tooba473.irscs.ir
F 474       غیر فعال    
F 474       غیر فعال    
E 475 پوشاک زنانه آمور فعال 46087350 www.tooba475.irscs.ir
F 476 خیاطی تعمیرات آناھیتا فعال   www.tooba476.irscs.ir
F 477 پوشاک زنانه هاریکا فعال 46085844 www.tooba477.irscs.ir
F 478 پوشاک زنانه مجلسی ترمه فعال 46084010 www.tooba478.irscs.ir
G 479       غیر فعال 46085001 www.tooba479.irscs.ir
G 480 اسباب بازی   غنچه غیر فعال    
G 481 لوازم خانگی لوستر سکویا فعال 46087647 www.tooba481.irscs.ir
G 481 لوازم خانگی لوستر سکویا فعال 46087647 www.tooba481.irscs.ir
G 482       خالی    
G 483       غیر فعال 46087308  
G 483       غیر فعال 46087308  
G 484 خرازی لباس زیر police فعال   www.tooba484.irscs.ir
G 484 خرازی لباس زیر police فعال   www.tooba484.irscs.ir
G 484 خرازی لباس زیر police فعال   www.tooba484.irscs.ir
G 485       غیر فعال    
G 485       غیر فعال    
G 486       غیر فعال    
G 486       غیر فعال    
G 487 صنایع دستی   پادما فعال   www.tooba487.irscs.ir
G 488       غیر فعال    
G 488       غیر فعال 46087390  
G 489 کیف و کفش کیف و کفش زنانه   فعال 46087116 www.tooba489.irscs.ir
H 490 کیف و کفش کیف و کفش زنانه سیسیل فعال   www.tooba490.irscs.ir
H 490 کیف و کفش کیف و کفش زنانه سیسیل فعال   www.tooba490.irscs.ir
H 491       غیر فعال    
H 491       غیر فعال    
H 492       غیر فعال    
H 492       غیر فعال    
H 493 پوشاک زنانه کابانا فعال 46087284 www.tooba493.irscs.ir
H 493 پوشاک زنانه کابانا فعال 46087284 www.tooba493.irscs.ir
A 494 پوشاک مردانه H . B فعال   www.tooba494.irscs.ir
A 494 پوشاک مردانه H . B فعال   www.tooba494.irscs.ir
A 495       خالی    
A 495       خالی    
A 496       غیر فعال    
A 497 ورزشی پوشاک ورزشی adidass فعال   www.tooba497.irscs.ir
A 497 ورزشی پوشاک ورزشی adidass فعال   www.tooba497.irscs.ir
A 498 آلات موسیقی     فعال   www.tooba498.irscs.ir
A 498 آلات موسیقی     فعال   www.tooba498.irscs.ir
A 498 آلات موسیقی     فعال   www.tooba498.irscs.ir
A 499 آلات موسیقی     فعال 46087233 www.tooba499.irscs.ir
A 499 آلات موسیقی     فعال 46087233 www.tooba499.irscs.ir
A 500       غیر فعال 46087645  
A 500       غیر فعال    
A 501 لوازم خانگی لوستر و کادویی   فعال   www.tooba501.irscs.ir
A 501 لوازم خانگی لوستر و کادویی   فعال   www.tooba501.irscs.ir
A 501 لوازم خانگی لوستر و کادویی   فعال   www.tooba501.irscs.ir
B 502       خالی    
B 502       خالی    
B 503 پوشاک زنانه حدیث فعال 46084100 www.tooba503.irscs.ir
B 504       غیر فعال 46086214  
B 504       غیر فعال 46086214  
B 505 دکوراسیون و اجرا   دکوساج فعال 46087659 www.tooba505.irscs.ir
B 506       غیر فعال    
B 506       غیر فعال    
B 507 ورزشی پوشاک ورزشی adidas فعال   www.tooba507.irscs.ir
B 507 ورزشی پوشاک ورزشی adidas فعال   www.tooba507.irscs.ir
B 508 پوشاک زنانه PINK فعال   www.tooba508.irscs.ir
B 509 کیف و کفش کیف زنانه نایس بک فعال   www.tooba509.irscs.ir
B 509 کیف و کفش کیف زنانه نایس بک فعال   www.tooba509.irscs.ir
B 510 پوشاک مردانه الگانس فعال 46087161 www.tooba510.irscs.ir
B 510 پوشاک مردانه الگانس فعال 46087161 www.tooba510.irscs.ir
B 511 پوشاک زنانه تمشک فعال   www.tooba511.irscs.ir
B 511 پوشاک زنانه تمشک فعال   www.tooba511.irscs.ir
B 512 پوشاک مردانه ماهان فعال   www.tooba512.irscs.ir
B 512 پوشاک مردانه ماهان فعال   www.tooba512.irscs.ir
B 513 ساعت   کیان فعال 46087205 www.tooba513.irscs.ir
B 514 آرایشی بهداشتی     فعال 46087921 www.tooba514.irscs.ir
B 515       خالی    
B 515       خالی    
B 516 پوشاک زنانه جزمین فعال   www.tooba516.irscs.ir
B 516 پوشاک زنانه جزمین فعال   www.tooba516.irscs.ir
B 517 حمل و نقل پیک موتوری بادپا فعال 46021598 www.tooba517.irscs.ir
B 518 آتلیه عکاسی   پروشات فعال   www.tooba518.irscs.ir
B 518 آتلیه عکاسی   پروشات فعال   www.tooba518.irscs.ir
B 518 آتلیه عکاسی   پروشات فعال   www.tooba518.irscs.ir
B 519 دکوراسیون و اجرا   گالری هنر فعال   www.tooba519.irscs.ir
B 520       خالی    
B 520       خالی    
B 521       خالی    
B 522 کیف و کفش کیف و کفش صدف صدف فعال 46087968 www.tooba522.irscs.ir
B 522 کیف و کفش کیف و کفش صدف صدف فعال 46087968 www.tooba522.irscs.ir
B 523       غیر فعال    
A 524       غیر فعال    
A 525 پوشاک مردانه و زنانه تعطیلات فعال   www.tooba525.irscs.ir
A 526 دکوراسیون و اجرا   liper فعال 46083212 www.tooba526.irscs.ir
A 526 دکوراسیون و اجرا   liper فعال 46083212 www.tooba526.irscs.ir
A 527       غیر فعال   www.tooba527.irscs.ir
A 527       غیر فعال   www.tooba527.irscs.ir
A 528 اسباب بازی مختلف   فعال 46084783 www.tooba528.irscs.ir
A 528 اسباب بازی مختلف   فعال 46084783 www.tooba528.irscs.ir
A 529 موبایل لوازم جانبی کیمیا فعال 46087486 www.tooba529.irscs.ir
A 529 موبایل لوازم جانبی کیمیا فعال 46087532 www.tooba529.irscs.ir
A 529 موبایل لوازم جانبی کیمیا فعال 46087532 www.tooba529.irscs.ir
A 530 کامپیوتر   مک وان فعال   www.tooba530.irscs.ir
A 530 کامپیوتر   مک وان فعال   www.tooba530.irscs.ir
A 531       غیر فعال    
A 531       غیر فعال    
A 532 لوازم خانگی آب و تسویه فرزاد فعال 46087261 www.tooba532.irscs.ir
A 532 لوازم خانگی آب و تسویه فرزاد فعال 46087261 www.tooba532.irscs.ir
H 533 پوشاک زنانه tiksat فعال 46087687 www.tooba533.irscs.ir
H 533 پوشاک زنانه tiksat فعال 46087687 www.tooba533.irscs.ir
H 534 پوشاک زنانه bitak فعال   www.tooba534.irscs.ir
H 534 پوشاک زنانه bitak فعال   www.tooba534.irscs.ir
H 535       غیر فعال    
H 535       غیر فعال    
H 535       غیر فعال    
H 536 ساعت ساعت و لوازم تزینی دارکوب فعال   www.tooba536.irscs.ir
H 536 ساعت ساعت و لوازم تزینی دارکوب فعال   www.tooba536.irscs.ir
H 537 ورزشی پوشاک ورزشی سون اسپرت فعال   www.tooba537.irscs.ir
H 538 الکتریکی   طوبی نور فعال   www.tooba538.irscs.ir
H 538 الکتریکی   طوبی نور فعال   www.tooba538.irscs.ir
G 539 پوشاک مردانه امین فعال   www.tooba539.irscs.ir
G 539 پوشاک مردانه امین فعال   www.tooba539.irscs.ir
G 540 موبایل لوازم جانبی اپل فعال 46087393 www.tooba540.irscs.ir
G 540 موبایل لوازم جانبی اپل فعال 46087393 www.tooba540.irscs.ir
G 541       خالی    
G 541       خالی    
G 542       غیر فعال 46087343  
G 542       غیر فعال 46087343  
G 543       خالی    
G 543       خالی    
G 544 پوشاک زنانه GRAY فعال   www.tooba544.irscs.ir
G 545 پوشاک زنانه مزون عروس اپلیکه فعال   www.tooba545.irscs.ir
G 545 پوشاک زنانه مزون عروس اپلیکه فعال   www.tooba545.irscs.ir
G 546       غیر فعال    
G 546       غیر فعال    
G 547 مواد غذایی   ام جی فود فعال   www.tooba547.irscs.ir
G 547 مواد غذایی   ام جی فود فعال   www.tooba547.irscs.ir
               
    148   129   85 154
    111%   97%     116%